ويژگيهاي يك جامعه مدرن

تعرفه تبلیغات در سایت
چه جامعه‏ای را می‏توان مدرن گفت؟ جامعه مدرن چه ویژگی هائی دارد؟ حداقل برای پاسخ به این سوال جامعه شناسان سه گونه پاسخ به ما داده‏اند. پاسخ مارکسی، پاسخ وبری و پاسخ دورکیمی. در سنت مارکسی، جامعه جدید با شیوه تولید آن مشخص می‏شود. نظام کارخانه‏ای، شیوه
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : پنجشنبه 11 آبان 1396 ساعت: 13:26
در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : پنجشنبه 11 آبان 1396 ساعت: 13:26
در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 8 آبان 1396 ساعت: 21:44
چه جامعه‏ای را می‏توان مدرن گفت؟ جامعه مدرن چه ویژگی هائی دارد؟ حداقل برای پاسخ به این سوال جامعه شناسان سه گونه پاسخ به ما داده‏اند. پاسخ مارکسی، پاسخ وبری و پاسخ دورکیمی. در سنت مارکسی، جامعه جدید با شیوه تولید آن مشخص می‏شود. نظام کارخانه‏ای، شیوه تولید سرمایه داری و درگیری های بین دو نیروی بورژ
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : يکشنبه 18 تير 1396 ساعت: 5:36
چه جامعه‏ای را می‏توان مدرن گفت؟ جامعه مدرن چه ویژگی هائی دارد؟ حداقل برای پاسخ به این سوال جامعه شناسان سه گونه پاسخ به ما داده‏اند. پاسخ مارکسی، پاسخ وبری و پاسخ دورکیمی. در سنت مارکسی، جامعه جدید با شیوه تولید آن مشخص می‏شود. نظام کارخانه‏ای، شیوه تولید سرمایه داری و درگیری های بین دو نیروی بورژو
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : يکشنبه 18 تير 1396 ساعت: 5:36

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :